INDRAJITH PROMOTIONAL COMIC BOOK. KALAIPPULI . S. THANU, KALAPRABU, GAUTAM KARTHIK, SUDHANSHU PANDEY, SACHIN KHADEKAR.